Alle blogartikelen van Daaf

De 6 zekerheden van de inlenersbeloning

Uitzendwerk. Lang niet iedereen staat erom te springen. Onzekerheid, wisselende uren, lage lonen. Althans, dat zijn de vooroordelen die eraan kleven. Deze zijn al lang verleden tijd. De afgelopen jaren zijn uitzendovereenkomsten er sterk op vooruit gegaan. Met inspanningen van de overheid om de kloof tussen flexibele en vaste dienstverbanden te dichten, is uitzendwerk een stuk aantrekkelijker geworden.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), ingegaan in 2015, stelt organisaties verplicht om uitzendkrachten conform de zogeheten inlenersbeloning te vergoeden voor hun werkzaamheden. Dit houdt in dat de zes belangrijkste elementen uit een arbeidsovereenkomst van de vaste werknemers dienen te worden overgenomen in de voorwaarden voor de uitzendkracht. Het gaat hier om:

  • Het brutoloon;
  • Arbeidsduurverkorting (ADV);
  • Overwerktoeslag;
  • Initiële loonsverhogingen;
  • Periodieke loonsverhogingen;
  • Onkostenvergoedingen.

De invoering van deze wet heeft geleid tot eerlijkere beloningen voor uitzendwerk. En het is hier niet bij gebleven. Sinds januari 2021 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet maakt het voor werkgevers (financieel) aantrekkelijker om medewerkers een vast contract aan te bieden, door de WW-premie voor flexwerkers te verhogen. Dit betekent dat je als uitzendkracht meer kans maakt om naar verloop van tijd vast in dienst te komen bij je opdrachtgever. Na een jaar werken voor dezelfde organisatie is het bovendien nu wettelijk verplicht een dienstverband aangeboden te krijgen met een vaste arbeidsomvang, met als uitgangspunt het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand gedurende het afgelopen jaar.

Prognose

De uitzendwereld heeft een enorme klap gekregen van de coronacrisis. Met de lockdowns zijn veel van de traditionele uitzendbanen komen te vervallen, waardoor veel uitzendkrachten zonder werk kwamen te zitten. Momenteel zit de uitzendwereld weer een tijdje in de lift. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden naar andersoortige banen, zoals bij callcenters, distributiecentra en priklocaties. Ook in de medische sector is de vraag naar uitzendkrachten flink toegenomen. Dit in combinatie met een ruime arbeidsmarkt, ten opzichte van de krappe arbeidsmarkt vorig jaar, leidt ertoe dat meer werknemers op uitzendbasis aan de slag gaan.

Tevens zijn er goede vooruitzichten voor het derde en vierde kwartaal. Met de afbouw van de beperkende maatregelen vanuit de overheid zal de vraag naar uitzendkrachten sterk toenemen. Met de WWZ en WAB die van kracht zijn, is het in deze tijd daarom zeker de moeite waard eens te kijken of werken op uitzendbasis bij jou en jouw persoonlijke situatie past.